JURIDISKA SYSTEMET I JAPAN: HISTORIA, DOMARE, ADVOKATER, LÅNGA RÄTTEGÅNGAR och fällande DOMAR - Fakta och Detaljer

Attityden till tvister började förändras något under -talet som anställda började krävande belöningar för arbete som de hade gjort för deras företag (Se VetenskapUppfinningar Blå LYSDIODER) och företagen började gå efter konkurrenter i Kina. Sydkorea och Taiwan och på andra håll för att kopiera deras mönster och gör intrång på deras patent.