Japanskt Medborgarskap - Invandring Advokat: Visum, Permanent Uppehållstillstånd och Medborgarskap